1397 خرداد
دوشنبه
28

پرسش و پاسخ

خسارت
  • نام و نام خانوادگی : همایون ا
  • تاریخ ارسال پرسش : 12 اسفند 1390 ساعت 08:47 ب.ظ
آپارتمانی را خریداری نموده ام با فروشنده توافق کردم پس از تحویل برای انتقال سند و مبلغ باقیمانده دردفترخانه حاضرشوم لذا پس از تحویل متوجه نواقص و عیوب زیادی گردیدم البته قصد فسخ معامله ندارم ولی میخواهم بدانم چگونه میتوانم خسارت این عیوب را از فروشنده بگیرم ؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 22 اسفند 1390 ساعت 11:16 ب.ظ
  • سلام
    شما میتوانید با تامین دلیل و جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات وارده دادخواستی را طرح نمائید و پس از براورد خسارات الزام فروشنده را به رفع عیوب درخواست نمائید و یا خور خسارات و عیوب را رفع نموده و سپس از فروشنده مطالبه نمائید .
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟