1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ، موضوع تصویب نامه شماره 13899/ت 10780 هـ مورخ 11/4/1379 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1 ـ‌ تبصره زیر به ماده (14) اضافه می‌گردد:   

تبصره ـ تحویل كالاهای موضوع این ماده به جز كالاهای سریع الفساد ، كالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه ، كالاهای سریع الاشتعال ،‌احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و فروش آنها موكول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره‌های اجرایی ذی ربط خواهد بود.

2 ـ در ماده 20 بعد از عبارت سازمان یاد شده عبارت ( مكلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش كالا از طرف اداره های اجرایی ذی ربط ) اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟