1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح تبصره (3) ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1384

اصلاح تبصره (3) ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1016418 مورخ 12/12/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ تصویب نمود:

    1ـ متن زیر به انتهای تبصره (3) ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعـزیرات حکـومتـی راجـع به قـاچـاق کـالا و ارز، مـوضـوع تـصـویـب‌نـامـه شمـاره 13899/ت20708هـ مورخ 11/4/1379 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

    « ده درصد (10%) از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کالاهای یادشده به شرکت دخانیات ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربوط و در جهت اجرای مفاد ماده‌(7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز واریز خواهد شد.»

    2ـ تصویب‌نامه شماره 65848 /ت32190هـ مورخ 12/11/1383 لغو می‌‌گردد.

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟