1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز 1383

اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 101852 مورخ16/2/1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ تصویب نمود:

متن ذیل به انتهای تبصره (3) ماده(20) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره13899/ت20708هـ مورخ11/4/1379 و اصلاحات بعدی آن اضافه می گردد:

(وجوه حاصل از فروش كالاهای قاچاق مكشوفه دخانی توسط شركت دخانیات ایران طبق روال قبلی بعد از كسر10درصد حق العمل به حساب مربوط واریز خواهد شد.)

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟