1397 تير
پنجشنبه
28

قانون سقط درمانی – مصوب 1384

قانون سقط درمانی – مصوب 1384

حضرت حجت‎الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

    طرح سقط درمانی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 10/3/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

 

شماره19651                              7/4/1384

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری

 

    قانون سقط درمانی که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85876/2 مورخ 31/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

 

رئیس جمهور ـ سید محمدخاتمی

 

قانون سقط درمانی

 

    ماده واحده ـ

     سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تأییدپزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‎باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

     متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟