1397 تير
يكشنبه
31

الحاق یک تبصره به ماده (40) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – 1384

الحاق یک تبصره به ماده (40) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – 1384

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

     بازگشت به نامه شماره 35422 مورخ 16/6/1384 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و پیرو نامه شماره95400 مورخ 17/9/1383 در مورد قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تبصره‌ای با متن ذیل به ماده (40) مصوبه الحاق گردیده است که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.

     تبصره ـ آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

 

شماره40376                            25/7/1384

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

     پیرو ابلاغیه قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 54594 مورخ 25/9/1383، به پیوست نامه شماره139193 مورخ 13/7/1384 مجلس شورای اسلامی درخصوص الحاق تبصره‌ای به ماده (40) قانون یادشده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟