1397 تير
يكشنبه
31

قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌ ( ماده واحده )

قانون محل دفاتر روزنامه و مجله‌

ماده واحده ـ تاسیس دفاتر مطبوعات موضوع ماده (1) قانون مطبوعات مصوبه 22/12/1364 و نیز فعالیت شغلی صاحبان روزنامه ‌ها و مجله‌ ها در واحد مسکونی مستقل و یا مجتمعی که به طورک امل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمان های اداری و تجاری و استیجاری ‌بلامانع است‌.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌ های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف ‌سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم‌ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‌23/2/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟