1397 تير
يكشنبه
31

* آيين‌نامه اجرايی قانون مطبوعات‌ - مصوب اسفندماه 1364

فصل اول ـ تعریف و مشخصات مطبوعات‌

ماده 1 ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

روزی یکبار (روزنامه‌) ـ هفته‌ای یکبار (هفته نامه‌) ـ دو هفته یکبار ـ ماهی یکبار (ماهنامه‌) ـ دو ماه‌ یکبار ـ سه ماه یکبار (فصل نامه‌) ـ شش ماه یکبار ـ سالی یکبار (سالنامه‌).

ماده 2 ـ در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که‌ به‌طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه ‌نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به ارگان‌ها یا سازمان‌ های دولتی بنماید.

ماده 3 ـ انتخاب روش ‌هایی غیر از موارد ذکر شده در ماده یک قانون مطبوعات می‌بایست متناسب ‌با رسالت مطبوعات باشد.

ماده 4 ـ انتشار فوق العاده‌ ، ویژه‌نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات ‌مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می‌باشد.

تبصره ـ انتشار موارد مذکور به‌طور منظم مجاز نیست‌.

ماده 5 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به‌صورت جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع‌ می‌باشد.

ماده 6 ـ تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده‌ ، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می‌باشد.

ماده 7 ـ مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روش‌های مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه‌مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش‌های مذکور که تاثیر (در) خط مشی کلی نشریه بگذارد ، نمی‌باشد.

ماده 8 ـ روزنامه ‌ها و هفته‌نامه‌ های محلی موظفند ضمن رعایت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب ‌با روش درخواستی مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن‌سطح آگاهی‌های مردم درج نمایند.

ماده 9 ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی وخارجی‌) به‌منظور تحقیق‌ ، نقد و رد مطالب در صورتی‌که تبلیغ محسوب نشود بلامانع است‌.

ماده 10 ـ هرگونه تغییر در مشخصات مندرج در پروانه انتشار نشریه از قبیل‌: تغییر نام‌ ، روش‌ ،ترتیب و محل انتشار نشریه و یا تغییر در شکل نشریه بدون اطلاع و تصویب هیات نظارت برمطبوعات ممنوع می‌باشد.
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه‌

ماده 11 ـ متقاضیان پروانه انتشار نشریه می‌بایست تقاضانامه خود را به‌همراه فرم تکمیل شده ‌پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی‌ ، سوابق اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و شغلی و تعهدات ‌قانونی باشد ، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستان ‌ها به‌ ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نمایند:

1 ـ چهار قطعه عکس 4 * 6

2 ـ دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات‌

3 ـ یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد

4 ـ یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذی صلاح رسیده‌باشد

ماده 12 ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد ، تقاضای صدور پروانه همراه‌با معرفی فرد واجد شرایط به‌عنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد. درصورت موافقت پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.

ماده 13 ـ احزاب‌ ، سازمان‌ ها ، و جمعیت‌ های سیاسی و اقلیت ‌های دینی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.

ماده 14 ـ وزارت ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان‌های آزادی بخش ‌اسلامی کشورهای دیگر در چهار چوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام نظر از مراکز ذیربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت رأسا اقدام می‌نماید.

ماده 15 ـ انتشار نشریه داخلی یک سازمان‌ ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب‌ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به‌شرح زیر می‌باشد:

1 ـ درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسوول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن‌مرکز باشد.

2 ـ مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای ‌استفاده کارکنان باشد.

3 ـ دارای چاپ ساده و حداکثر 2 رنگ برای جلد باشد.

4 ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.

5 ـ رایگان باشد.

تبصره 1 ـ (حذف شد 29/6/1366)

تبصره 2 ـ صدور مجوز انتشار نشریات دولتی با رعایت سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده 16 ـ (حذف شد 29/6/1366)

ماده 17 ـ وزارت ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز ، پروانه انتشار و برای مدیر مسوول ، کارت‌ مدیر مسوولی صادر می ‌نماید.

ماده 18 ـ وزارت ارشاد اسلامی می‌تواند جهت اجرای ماده 11 قانون مطبوعات‌ ، تحقیقات لازم رابه‌عمل آورده و در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه‌ ها و ارگان‌ های ذیربط‌ موظفند همکاری ‌های لازم را به‌عمل آورند.

ماده 19 ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند 4 و یا تبصره 5 ماده 9  قانون مطبوعات مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است‌ ، نمی‌توانند مجددا تقاضای انتشار نشریه نمایند.

ماده 20 ـ تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد نیاز ، ازسوی متقاضی ارایه شده باشد.

ماده 21 ـ (اصلاحی 29/6/1366) در صورت فوت صاحب امتیاز ، وراث قانونی واجد شرایط‌ وی‌ ، در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند مگر این که فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور در ماده 16 قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری‌ کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند ، پروانه انتشار لغو می‌گردد.فصل سوم ـ مواردی که مطبوعات ( صاحبان پروانه و مدیران مسئول‌ ) موظف به رعایت آن می‌باشند

ماده 22 ـ مطبوعاتی که به شکل روزنامه‌ ای منتشر می‌شوند مکلف به درج نام به ‌طور کامل‌ ، ترتیب‌ و تاریخ انتشار ، شماره ردیف و مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت درصفحه اول می‌باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله‌ای منتشر می‌شوند موظف به درج نام ‌به‌ طور کامل‌ ، ترتیب و تاریخ انتشار ، شماره ردیف مسلسل‌ ، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می‌باشند.

تبصره ـ اضافه کردن هرگونه کلمه و یا عبارت به‌ نام و یا آرم نشریه به ‌جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می‌باشد.

ماده 23 ـ هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به‌عنوان دفتر نشریه می‌باشند. صاحب ‌پروانه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اعلام ‌نماید.

تبصره ـ صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه‌ ، مراتب راکتبا ظرف مدت 48 ساعت در تهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستان ‌ها به ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه اطلاع دهد.

ماده 24 ـ کلیه مکاتبات مطبوعات با امضا صاحب پروانه یا مدیر مسوول نشریه و شخص دیگری ‌که قبلا از طرف مدیر مسئول کتبا معرفی شده باشد معتبر می‌باشد. مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن را از وظایف صاحب پروانه و یا مدیر مسئول‌ شناخته است‌ ، اعتبار ندارد.

ماده 25 ـ کلیه مطبوعات باید شمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند و تعداد نسخ برگشتی ‌را هر ماه به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند. مراکز چاپ نیزموظف به درج شمارگان نشریات چاپ شده می‌باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است‌ موارد تخلف را به طور رسمی اعلام و با متخلف برطبق مقررات رفتار نماید.

ماده 26 ـ مدیر مسوول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اعلام نماید.

ماده 27 ـ مدیران چاپخانه‌ ها می‌بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه درتهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستان ‌ها به ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل و برگه اعلام وصول دریافت دارند.

تبصره ـ ناشران نشریات داخلی سازمان‌ها و موسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به‌ محض انتشار به وزارت ارشاد اسلامی یا اداره ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل دهند و برگ‌ وصول دریافت دارند.

ماده 28 ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت ارشاد اسلامی‌ ، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار ، کارت مدیر مسئولی و کارت ‌های ‌خبرنگاری را ظرف مدت 10 روز مسترد نماید. با سواستفاده ‌کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتارخواهد شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات‌

ماده‌29ـوزارت ارشاد اسلامی‌ در بررسی ‌نشریات ‌تخصصی از همکاری‌ مراکز ذی‌ صلاح ‌استفاده‌ می‌نماید.

ماده 30 ـ وزارت ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیات نظارت بر مطبوعات‌ ، ضمن درج‌آگهی در نشریات کثیرالانتشار ، دعوتنامه ‌ای به ‌منظور اعلام نامزدی به مدیران مسوول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیات جدید مندرج در تبصره 4 ماده 10 قانون‌ مطبوعات‌ ، مجددا از کلیه مدیران مسوول جهت برگزاری انتخابات دعوت می‌نماید. جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسوول رسمیت می‌یابد و اخذ رای با ورقه و به ‌صورت مخفی‌خواهدبود و نماینده انتخابی می‌بایست اکثریت مطلق آرا حاضران را بدست آورد.

تبصره 1 ـ چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه پس از دو هفته تشکیل و با رای اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسوول اقدام می‌شود.

تبصره 2 ـ حق رای مدیر مسوول قابل تفویض نمی‌باشد.

تبصره 3 ـ هر مدیر مسوول حتی اگر مدیر مسوولی چند نشریه را به عهده داشته باشد دارای یک‌رای خواهد بود.

تبصره 4 ـ فقط مدیران مسوول نشریات در حال انتشار حق رای خواهند داشت‌.
 

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟