1397 تير
يكشنبه
31

آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب 1384

آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی – مصوب 1384

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنابه پیشنهاد شماره 31372/1 مورخ16/12/1382 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بندهای (15) و (22) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی ـ مصوب 1365ـ آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیردولتی

 

    ماده1ـ به منظور کمک به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات، روشن ساختن افکار عمومی، ارتقای سطح معلومات و دانش مردم، خبرگزاریهای غیردولتی که در این آیین‌نامه از این پس به اختصار «خبرگزاری» نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تأسیس گردند.


    ماده2ـ خبرگزاری مؤسسه‌ای است که با سرمایه غیردولتی به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

    ماده3ـ خبرگزاری در انتشار اخبار و اطلاعات به جز در موارد زیر آزاد است،

    1ـ اشاعه فحشا و منکرات از طریق ارایه تصاویر یا مطالب ضد اخلاقی و مستهجن.

    2ـ ترویج و اشاعه مطالب و موضوعات کفرامیز و الحادی.

    3ـ توهین به مقدسات، اصول و مبانی دین اسلام و سایر ادیان.

    4ـ اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

    5 ـ هرگونه توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی.

    6 ـ ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی.

    7ـ اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد.

    8 ـ ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش و آشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیتهای تروریستی.

    9ـ افشای اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده رسمی کشور.

    10ـ نقل مطالب از کتب، مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی احزاب و گروههای ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد.

    تبصره1ـ مقدسات عبارتند از:

    1ـ معصومین و پیامبران (ص).

    2ـ کتابهای آسمانی.

    3ـ احکام ضروری دینی.

    تبصره2ـ درصورت تخلف از موازین یادشده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتباً به هیئت‌نظارت موضوع ماده(13) این آیین‌نامه اعلام و در صورت تشخیص هیئت، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. هیئت درصورت لزوم می‌تواند نسبت به توقف فعالیت خبرگزاری تا صدور تصمیم دادگاه اقدام نماید.

    ماده4ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازمالاتباع است.

    ماده5 ـ درصورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند به شرح زیر اقدام نماید.

    الف ـ بار اول تذکر کتبی.

    ب ـ بار دوم اخطار کتبی.

    پ ـ بار سوم ارجاع موضوع به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم.

    تبصره1ـ هیئت‌نظارت می‌تواند فعالیتهای خبرگزاری را حداکثر تا سه‌روز متوقف نماید.

    تبصره2ـ خبرگزاری درصورت تکرار تخلفات مشمول تبصره (2) ماده(3) می‌شود.

    ماده6 ـ خبرگزاری موظف است پاسخ یا توضیح اشخاص حقیقی یا حقوقی درخصوص مطالب مندرج در ارتباط با آنها را حداکثر ظرف 24ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

    ماده7 ـ واگذاری امتیاز خبرگزاری به غیر، ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

    ماده8 ـ شرایط متقاضی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تأسیس خبرگزاری به شرح زیر می‌باشد:

    الف ـ شرایط متقاضی حقیقی عبارتست از:

    1ـ تابعیت ایرانی.

    2ـ حداقل 30 سال سن.

    3ـ داشتن حُسن شهرت.

    4ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    5 ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

    6 ـ عدم عضویت در گروههای غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

    7ـ داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای آقایان.

    8 ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تأیید مراجع ذی‌ربط.

    9ـ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع‌رسانی یا مدیرمسئولی یا سردبیری نشریات به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

    ب ـ شرایط متقاضی حقوقی به شرح زیر می‌باشد:

    1ـ تابعیت ایرانی.

    2ـ اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا مؤسسه.

    3ـ در اساسنامه مؤسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده باشد.

    4ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این ماده باشند.

    ماده9ـ درصورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

    ماده10ـ صاحب امتیاز در قبال خط‌مشی کلی، فعالیتها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسئول است.

    تبصره ـ درصورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره) که کتباً به (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود مسئولیت فوق را به عهده خواهد داشت.

    ماده11ـ صاحب امتیاز موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجدشرایط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نماید.

    تبصره ـ سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (8) این آیین‌نامه باشد.

    ماده12ـ درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی از شرایط مندرج در تبصره ماده(11) این آیین‌نامه، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی معرفی کند. چنانچه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درامده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

    ماده13ـ رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای خبرگزاری برعهده هیئت‌نظارت خواهد بود.

    تبصره ـ هیئت‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت ‌اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌نماید.

    ماده14ـ اعضای « هیئت نظارت بر خبرگزاریهای غیردولتی» عبارتند از:

    1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس.

    2ـ معاون ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نایب رییس.

    3ـ مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.

    4ـ یک نفر از مدیران خبرگزاریهای غیردولتی به انتخاب خود آنان.

    5 ـ یک نفر از اساتید حقوق به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

    6 ـ دو نـفر صاحب نـظر در حوزه اطلاعات و ارتباطات به انتـخاب شـورای‌عالـی اطلاع‌رسانی.

    تبصره1ـ مدت مسؤولیت اعضای انتخابی دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

    تبصره2ـ دبیرخانه هیئت در حوزه معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود.

    ماده15ـ صاحب امتیاز خبرگزاری موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، درغیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

    ماده16ـ هرگونه فعالیت تحت‌عنوان خبرگزاری به استثنای خبرگزاریهایی که به مـوجـب قـوانـین خاص تأسیس شده یا می‌شوند، صرفاً در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

    تبصره ـ خبرگزاریهایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تطبیق شرایط خود با مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیراین صورت مجوز آنها لغو خواهد شد.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟