1397 تير
پنجشنبه
28

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی‌

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی‌

خردادماه 1351

ماده واحده ـ به منظور تامین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاهها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به ‌سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ وزارت جنگ محل فرودگاهها و نقاط ممنوع را وسیله یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم می‌رساند و پس از انقضا پانزده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی ‌مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.

تبصره 2 ـ نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه ‌است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری ازطرف ژاندارمری کشور صادر می‌شود.

شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آیین ‌نامه ‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به حبس ‌جنحه‌ ای تا شش‌ ماه محکوم می‌شود.

 

فرودگاهها و مناطق ممنوعه موضوع قانون تشدید مجازات

کبوترپرانی در آگهی وزارت جنگ‌

چون به موجب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب پانزدهم خردادماه 1351 شمسی به ‌منظور تامین حفاظت پرواز هواپیماها با انقضا پانزده روز از تاریخ اعلام محل فرودگاه ها و مناطق‌ ممنوعه از طرف وزارت جنگ هر کس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاهها و همچنین در مناطقی که‌از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تادیبی‌ محکوم خواهد شد لذا در اجرای تبصره ذیل قانون مزبور مناطق و فرودگاه های مشروحه زیر به‌عنوان فرودگاه ها و مناطق ممنوعه به اطلاع عموم می‌رسد:

مهرآباد ـ قلعه‌مرغی ـ دوشان‌تپه ـ شیراز ـ نوشهر ـ بوشهر ـ وحدتی ـ شاهرخی (نوژه‌) ـ رامسر ـچالوس ـ کیش بندرعباس ـ کوشک نصرتاباد ـ (میدان تیراندازی هوابه زمین‌) تبریز ـ جاسک ـ اهواز ـ آبادان ـ اصفهان ـ مشهد ـ قم ـ زاهدان ـ اراک ـ قزوین ـ زنجان ـ مراغه (ارومیه‌) ـ اردبیل ـ رضاییه ـ خوی ـ شاهپور (سلماس‌)ـ خرم‌آباد ـ کرمانشاه ـ یزد ـ سنندج ـ مهاباد ـ بیرجند ـ کرمان ـرشت ـ بابلسر ـ همدان ـ گرگان‌.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟