1397 تير
پنجشنبه
28

آیین ‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌

آیین ‌نامه ( ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی‌ )

ماده 1 ـ به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تامین سلامت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی ازاستعمال دخانیات‌ ، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن مسقف به هر نحو ممنوع ‌است‌.

تبصره 1 ـ اماکن عمومی مسقف به محلهایی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عمومی‌ مردم می‌باشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه‌ ، مساجد ، مصلی ‌ها ، کارخانجات‌ ، بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مطب ها ، سالنهای نمایش‌ ، سینماها ، سالن مهمانخانه‌ ها (هتلها) و مهمانسرا ها و میهمان ‌پذیر ها ، خوراک سراها ( رستوران ها ) ، گنجینه ‌ها (موزه ‌ها) ، پایانه ‌ها ( ترمینال ها ) ، فروشگاههای‌ بزرگ‌ ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها ، کتابخانه ‌های عمومی‌ ، ورزشگاه ها ، مدارس‌ ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی‌ ، وسایل نقلیه عمومی‌ ، موسسات و سازمان های دولتی و عمومی‌ ، نهادهای‌ انقلاب اسلامی‌ ، بانکها ، شرکتهای دولتی و شهرداری ها.

تبصره 2 ـ مسوولان اماکن عمومی موظفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محلهایی که قابل رویت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن‌ عمومی را یادآور شوند.

ماده 2 ـ وزارتخانه ‌های بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی‌ ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌صداوسیما و سایر دستگاههای فرهنگی و شهرداریها موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهای جانی‌ ، بهداشتی‌ ، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که‌موجب تبلیغ‌ ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود ، جلوگیری نموده ‌و نسبت به تهیه برنامه ‌های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان به ویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین برای حسن اجرای ‌این قانون اقدامات لازم را به عمل آورند. هیات وزیران هر شش ماه یک ‌بار گزارش چگونگی اجرای ‌این قانون را از سازمانهای مربوط دریافت خواهد کرد.

تبصره 1 ـ شرکت دخانیات ایران موظف است هشدارهای لازم مربوط به مضرات سیگار را در روی بسته ‌های سیگار اعلام نماید.

تبصره 2 ـ تبلیغ و هرگونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آیین ‌نامه اجرایی این قانون منجر به تشویق ‌عموم به مصرف دخانیات شود ، ممنوع است‌.

ماده 3 ـ سازمان صدا وسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ ، شهرداری ها و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود ، فیلم ها و سریال های تولیدی‌ ، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگیرد و شخصیت های مثبت فیلم ها استعمال دخانیات ننمایند.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟