1397 تير
پنجشنبه
28

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع – مصوب 1384

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع – مصوب 1384

حضرت حجت‎الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

     لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع که از سوی دولت به شماره 43948/25046 مورخ 7/8/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ21/2/1384 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

 

شماره14432                              19/3/1384

 

وزارت جهاد کشاورزی

 

     قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره75560/126 مورخ 9/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

 

رئیس جمهور ـ سید محمدخاتمی

 

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع

 

     ماده واحده ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن ـ الحاق می‎گردد.

     تبصره ـ جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری، مرتعداری، بیابان‎زدائی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‎شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه‎های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده می‎باشد.

     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‎شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟