1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاح تبصره ماده(1) آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی – مصوب 1

اصلاح تبصره ماده(1) آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:‌

     در تبصره ماده (1) آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، موضوع تصویب‌نامه شماره 75024/ت17446/هـ مورخ 15/10/1376 واژه « شامل» به عبارت « از قبیل» اصلاح می‌گردد.

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟