1397 خرداد
دوشنبه
28

آدرس مراکز قضائی استان اصفهان

 
 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب شماره یک
 
 

 

آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری امیر کبیر

تلفن: 5-2683351                        فاکس: 2683349

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 3

2- بازپرسی شماره 4

3- بازپرسی شماره 6

4- بازپرسی شماره 8

5- بازپرسی شماره 13

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 2

2- دادیاری شماره 8

3- دادیاری شماره 9

4- دادیاری شماره 12

5- دادیاری شماره 13

6- دادیاری شماره 14

( کلانتری 13 و 18 و 23 و 38 و مبارزه با مفاسد اجتماعی و آگاهی شرق)

 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب شماره دو
 
 

 

آدرس: اصفهان، خیابان اشرفی اصفهانی (کهندژ)

تلفن: 4-3373633                فاکس: 3363345

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 15

2- بازپرسی شماره 16

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 27

2- دادیاری شماره 28

3- دادیاری شماره 29

4- دادیاری شماره 30

5- دادیاری شماره 31

6- دادیاری شماره 32

6- دادیاری شماره 33

( کلانتری 11و 12و 14و 15 و 25)

 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب شماره سه
 
 

 

آدرس: اصفهان، خیابان جابر انصاری

تلفن: 4441109   فاکس: 4407666

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 19

2- بازپرسی شماره 21

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 37

2- دادیاری شماره 38

3- دادیاری شماره 39

4- دادیاری شماره 40

5- دادیاری شماره 42

( کلانتری 17و 19و 20و 24و 26)

 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب شماره چهار
 
 

 

آدرس: اصفهان، چهار راه نیکبخت

تلفن: 1-6630130       فاکس: 6611365

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 1

2- بازپرسی شماره 2

2- بازپرسی شماره 5

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 1

2- دادیاری شماره 7

( کلانتری 15و 16و موضوعات قتل عمد)

 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان
 
 

 

آدرس: اصفهان، بهارستان، بلوار بهشت، ساختمان اداری

تلفن: 6815800

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 9

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 17

(کلانتری بهارستان و سپاهان شهر)

 
   
 
دادسرای عمومی و انقلاب چهارباغ بالا
 
 

 

آدرس: اصفهان، چهارباغ بالا، نرسیده به چهار راه نظر

تلفن: 6240525

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 11

1- بازپرسی شماره 12

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 19

1- دادیاری شماره 20

1- دادیاری شماره 21

1- دادیاری شماره 24

(مبارزه با مواد مخدر)

 
   
 
دادسرای قائمیه
 
 

 

آدرس: اصفهان، خیابان قائمیه، آگاهی مرکز

تلفن: 2184440            فاکس: 7809000

 

شعب بازپرسی:

1- بازپرسی شماره 7

1- بازپرسی شماره 10

1- بازپرسی شماره 17

 

شعب دادیاری :

1- دادیاری شماره 18

(کلیه جرایم ارتکابی قابل رسیدگی در آگاهی)

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟