1397 تير
يكشنبه
31

قانون اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده‌ حقوقی

قانون اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده‌ حقوقی

قانون اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده‌ حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید و کمیته‌ امداد امام خمینی (ره‌) از پرداخت هزینه دادرسی‌
ماده واحده ـ در متن ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی‌ و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره‌) از پرداخت هزینه دادرسی عبارت ‌« و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی ‌وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌»بعد از عبارت «دانشگاههای غیر دولتی ‌» افزوده می‌شود.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟