1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات‌ مصوب 6/5/1370

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات‌ مصوب 6/5/1370

ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت‌، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استنثا عکس حداکثر در دو فرم و جزوه‌ و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی‌روز زندان محکوم می‌گردند.
تبصره ـ اعلام نظر شخصیت‌ها در تاکید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضا آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟