1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ویژه قضات – مصوب 1384

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ویژه قضات – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1143/16 مورخ 20/2/1384 قوه قضاییه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب‌نامه شماره 3812/ت32716هـ مورخ 28/1/1384 در بنـد « الف» پـس از عـبارت « تا گروه 4 » واژه « حداکـثر» اضـافه می‌شود و نیز عبارت « از محل اعتبارات قوه قضاییه» به عبارت « از محل فصل اول اعتبارات قوه‌قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟