1397 تير
يكشنبه
31

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی‌

قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی‌

- مصوب 12/4/73
ماده واحده ـ به منظور ایمن سازی‌، نگهداری و به‌سازی جاده‌ها و احداث مجتمع ‌های‌خدماتی رفاهی رانندگان ( تیرپارکها ) به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده ‌ای بین ‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات ‌حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌باشد اقدام کند و بر حسب طول ‌مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه‌التفات قیمت داخلی‌سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام کننده‌ وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به‌خزانه واریز و صددرصد آن تخصیص یافته هزینه می‌گردد و برای سالهای آینده در حدوداعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌گردد.
تبصره 1 ـ تردد وسایل نقلیه خارجی‌، خارج از چارچوب پروانه‌ های صادر شده ممنوع‌ بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرگ موظف به اعمال کنترلهای لازم می‌باشد.
تبصره 2 ـ کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری‌اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ داوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به ‌تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق‌نوری‌

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟