1397 خرداد
دوشنبه
28

مجازات و دادرسی

  • آيين ‌نامه‌ اصلاحی‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ وانقلاب‌ ( مصوب‌ 15/3/1373 و اصلاحات‌ بعدی‌ )
  • قوانین و مقررات چک
      فصل اول‌: در نحوه اجراي احكام اعدام‌، رجم و صلب‌
      فصل دوم‌: در نحوه اجراي احكام قطع يا نقص عضو
        فصل اول ـ محاكم كيفري‌
      مبحث اول ـ در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها
      مبحث دوم ـ در شروع رسيدگي‌
      مبحث سوم ـ در تجديدنظر
      فصل دوم ـ ديوان عالي كشور
      بخش اول‌: جزاي نقدي‌
      بخش دوم‌: ساير محكوميتهاي مالي‌
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟