1397 تير
يكشنبه
31

ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29/10/1381

ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29/10/1381

کلیه افرادی که جهت انجام امر بازرسی یا سازمان بازرسی کل کشور همکاری مینمایند ، موظف به ادای سوگند به شرح زیر بوده و چنانچه ادای سوگند به صورت دسته جمعی باشد ، مراسم تحلیف در محضر رئیس قوه قضائیه و یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام خواهد شد و در صورتی که فردی برای انجام بازرسی موردی و موقت انتخاب گردد ، مراسم مذکور می باید حداقل در حضور دو نفر از مسئولان سازمان انجام شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر و متعال که دانای آشکار و نهان است سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ، قانون اساسی و پیروی از ولایت فقیه وفادار ، متعهد و ملتزم باشم و تمام هم خود را جهت انجام ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور به کار گیرم و اصول عدالت ، صداقت ، رازداری ، حق جوئی و حق طلبی را مراعات نمایم و از آلودگی به هر امری که با تقوی ، پرهیزگاری ، شرافت و اخلاق منافات دارد ، اجتناب ورزم .
تا انشاء الله در زمره اهل صدق و وفا باشم .
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟