1397 تير
پنجشنبه
28

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره 339 ـ8/3/1374

نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شماره 339 ـ8/3/1374

«نقل از روزنامه رسمی شماره 14636 ـ 17/3/1374»
فقهای شورای نگهبان در جلسه 7/3/1374 با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی نسبت به ماده 7 قانون تشکیلات ‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر اظهار نظر شرعی نمود :
«عموم آئین‌نامه‌ها و مقررات‌» مذکور در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه‌، نسبت به متولی ‌منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمی‌نماید به لحاظ اینکه دادگاه حکم به معزول شدن و یا ممنوع‌المداخله بودن‌وی می‌کند و یا ضم امین می‌نماید خلاف موازین شرع است‌.
و تایید سوابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است‌.
دبیر شورای نگهبان ـ احمدجنتی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟