1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاح ماده (6) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی – مصوب 1384

اصلاح ماده (6) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 22030 مورخ 18/4/1384 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (13) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363 ـ تصویب نمود:
ماده (6) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، موضوع تصویب نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 به شرح زیر اصلاح می شود:
« ماده 6 ـ در انتقالات ناشی از ارث، طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می‌باشند.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟