1397 خرداد
شنبه
5

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه
ماده واحده- سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، ‌بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر،‌تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2 - حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هرسال می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟