1397 تير
يكشنبه
31

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه

قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه
ماده واحده- سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، ‌بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر،‌تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2 - حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هرسال می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟