1397 تير
يكشنبه
31

تصویب‌نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران – مصوب 1384

تصویب‌نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370 ـ تصویب نمود:
حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (100،000) ریال تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟