1397 خرداد
دوشنبه
28

تصویب‌نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

تصویب‌نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمدید می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟