1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی

قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی‌

مصوب 26/7/1366

ماده واحده ـ مراد از محکومیتهای موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای‌اسلامی عبارت است از:

الف ـ محکومیت به حد.

ب ـ محکومیت به قطع یا نقص عضو.

ج ـ محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی‌.

د ـ محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه  ـ سابقة محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات‌.

جرمهای سرقت‌، کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا،خیانت در امانت جزو جرمهای مشابه محسوب‌می‌شوند.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟