1397 تير
پنجشنبه
28

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح‌

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح‌

مصوب 10/11/1353 وزارت جنگ‌

در اجرای تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق  اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح بدین‌وسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شكاری را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

الف ـ انواع اسلحه سرد جنگی‌:

1 ـ انواع سرنیزه‌های قابل نصب به تفنگ‌.

2 ـ انواع كاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.

ب ـ انواع اسلحه شكاری‌:

1 ـ انواع تفنگهای ساچمه‌زنی‌.

2 ـ انواع تفنگهای مخصوص بیهوش كردن جانداران‌.

3 ـ انواع تفنگهای مخصوص شكار حیوانات آبزی‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟